JALANKULKUSILTA TYÖN ALLA

Hitsarit ovat päässeet jalankulkusillan työstöön konepajan puolella. Silta sijoitetaan kahden saaren väliin.

#